English Greek
login
//Αρχική
> Δελτία Δραστηριότητας 
> Οδηγίες Συμπλήρωσης Δ. Δραστηριότητας 

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή...


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η πολιτεία στην προσπάθεια της για τη μελέτη των συνθηκών έρευνας και εκμετάλλευσης του Ορυκτού Πλούτου της Χώρας έχει ανάγκη στοιχείων με ακρίβεια. Έτσι θεσπίστηκε, με το άρθρο 14 του Νόμου 669/1977, άρθρο 13 του Νόμου 1428/84, άρθρου 118 του Ν. Δ/τος 210/1973, τα άρθρα 14, 103, 104 του Ν. 274/1976 και τις υπουργικές αποφάσεις Αρ.πρωτ: 9373/27.6.84, και Αρ.πρωτ: 5102/641/148, η υποχρεωτική υποβολή Δελτίου Δραστηριότητας για κάθε είδος εξορυκτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Προκειμένου να είναι εφικτή η εξαγωγή χρήσιμων και αξιόπιστων συγκεντρωτικών στοιχείων από τα ανωτέρω Δελτία Δραστηριότητας είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ορισμένοι κανόνες συμπλήρωσης. Στη συνέχεια δίνονται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των Δελτίων αυτών.

Αδρανή Υλικά

Το Δελτίο αυτό συμπληρωμένο σωστά πρέπει να το υποβάλλετε στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων σε τρία αντίτυπα το οποίο διαβιβάζει το ένα αντίγραφο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το άλλο στην αρμόδια Περιφέρεια ή Αποκεντρωμένη διοίκηση. Η υποβολή γίνεται για κάθε έτος και μέχρι τις 30 Απριλίου του επόμενου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.1428/84 «Περί εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών και άλλων διατάξεων» και της με αριθμ. 9373/27.6.84. Απόφαση του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας που εκδόθηκε σε εφαρμογή του ανωτέρου Νόμου. Αντίγραφο του Δελτίου αυτού, των χαρτών, των σχεδιαγραμμάτων κ.λ.π. πρέπει να υπάρχουν και στα γραφεία του έργου.

Στο πρώτο δελτίο πρέπει να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα, στα μελλοντικά δελτία να αναφέρετε μόνο τις τυχόν αλλαγές παραπέντοντας για τα υπόλοιπα στο αρχικό δελτίο.

Βιομηχανικά Υλικά

Το Δελτίο αυτό μετά την ακριβή συμπλήρωση πρέπει να υποβληθεί στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων και στην Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 669/1977 «περί εκμεταλλεύσεως λατομείων».

Σύμφωνα με την ανωτέρω νόμο υπόχρεοι επακριβούς συμπληρώσεως και υποβολής του Δελτίου είναι όλοι οι εκμεταλλευόμενοι λατομεία βιομηχανικών ορυκτών. Σε περίπτωση μη εκμεταλλεύσεως του λατομείου ή μη διενέργειας ερευνών, αντί του Δελτίου πρέπει να υποβάλλεται δήλωση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα στοιχεία με τα οποία θα δικαιολογείται η απραξία του λατομείου.

Τα παρεχόμενα με το δελτίο αυτό αναλυτικά στοιχεία χαρακτηρίζονται από το ανωτέρω άρθρο ως εμπιστευτικά.

Όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία ήτοι: Εκθέσεις, Σχέδια, Διαγράμματα, Σχεδιαγράμματα, Χάρτες, προσηρτημένα φύλλα κ.λ.π. πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τους αρμόδιους κατά περίπτωση επιστήμονες.

Αντίγραφα του παρόντος Δελτίου, χαρτών, Σχεδιαγραμμάτων κ.λ.π. πρέπει να τηρούνται στα γραφεία των εργοταξίων των λατομείων για την διευκόλυνση των, υπό των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, διενεργουμένων ελέγχων.

Μάρμαρα

Η πολιτεία στην προσπάθεια της για τη μελέτη των συνθηκών έρευνας και εκμετάλλευσης των μαρμάρων στο Ελληνικό χώρο έχει ανάγκη ακριβών στοιχείων. Έτσι θεσπίστηκε με το άρθρο 14 του Νόμου 669/1977, η υποχρέωση, κάθε εκμεταλλευομένου λατομείου μαρμάρου (έστω και για μέρος του έτους) υποβολής στοιχείων, για κάθε ημερολογιακό έτος μέχρι τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους.

Τα στοιχεία αυτά, που χαρακτηρίζονται εμπιστευτικά, είναι τα παρεχόμενα με τις πλήρεις και σωστές απαντήσεις σας στα παρακάτω ερωτήματα του δελτίου αυτού.

Αν για οποιοδήποτε λόγο τον περασμένο χρόνο στο χώρο της άδειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου δεν έγινε εκμετάλλευση ή έρευνα τότε ο αδειούχος πρέπει πάλι έως τις 30 Απριλίου να υποβάλει δήλωση – δήλωση απραξίας – που να αναφέρει τους λόγους της απραξίας αυτής.

Τα στοιχεία πρέπει να είναι υπογραμμένα και σφραγισμένα από τον κατά περίπτωση αρμόδιο και να υποβάλλονται έγκαιρα σε δύο αντίγραφα, ένα στo Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της περιοχής και ένα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Δ/νση Ανάπτυξης και Πολιτικής – Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα. Η πλήρης και σωστή συμπλήρωση καθώς και η έγκαιρη υποβολή του δελτίου δραστηριότητας ή της δήλωσης απραξίας θα βγάλει τη Διοίκηση από τη δυσάρεστη θέση επιβολής των, σε μια τέτοια περίπτωση, προβλεπομένων χρηματικών ποινών και συγχρόνως θα της επιτρέψει την έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση της δραστηριότητας του τομέα μαρμάρων.

Μεταλλεία

Το Δελτίο αυτό συμπληρωμένο σωστά πρέπει να το υποβάλλετε στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων και στην Γενική Δ/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για κάθε ημερολογιακό έτος χωριστά και μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. Δ/τος 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος», όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 274/1976 «Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικος» και της με αριθμ. 5102/641/148 Απόφαση (ΦΕΚ 70/Β/4.2.1977) του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας, που εκδόθηκε σε εφαρμογή του Ν.274/76. Όλοι όσοι εκμεταλλεύονται Μεταλλεία με οποιοδήποτε τίτλο σύμφωνα με τις διατάξεις της Μεταλλευτικής Νομοθεσίας ή κάνουν έρευνες σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 104 του πιο πάνω Ν. Δ/τος πρέπει να συμπληρωνουν με ακρίβεια και σαφήνεια το Δελτίο αυτό και να το στείλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες για κάθε μια παραχώρηση χωριστά.

Τα αναλυτικά στοιχεία του Δελτίου αυτού χαρακτηρίζονται από το άρθρο 14 του Ν.274/76 εμπιστευτικά.

Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται, δηλαδή Εκθέσεις, Μελέτες, Σχέδια, Διαγράμματα, Σχεδιαγράμματα κ.λ.π. πρέπει να είναι υπογραμμένα και σφραγισμένα από τον κατά περίπτωση αρμοδίο.

Αντίγραφα του παρόντος Δελτίου, των χαρτών, των σχεδιαγραμμάτων κ.λ.π. πρέπει να υπάρχουν και στα γραφεία των Εργοταξιών των Μεταλλείων για να διευκολύνεται ο έλεγχος, που θα γίνεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα αρμόδια Τμήματα Επιθεωρήσεων Μεταλλείων (Νότιας Ελλάδας τηλ. 2131513013 και Βόρειας Ελλάδας τηλ΄. 2310279090, 2310225115) καθώς και στην  Δ/νση Ανάπτυξης και Πολιτικής, Τμήμα Α΄του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (τηλ.2131513356, 2131513350)


 
 
Πρότυπα συμόρφωσης:
Newsletter:
OK
©2008 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Powered by:Hypertrak- CMS | Enabled by Data Concept Α.Ε.