English Greek
login
//Αρχική
> Δικαιολογητικά 
> χορήγησης άδειας γομωτή πυροδότη 1ης Κατηγορίας 
Περιεχόμενα

Α.Τυπικά προσόντα για την απόκτηση αδειών γομωτή – πυροδότη.
Β.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τη χορήγηση άδειας γομωτή πυροδότη 1ης Κατηγορίας
Γ.Για τη Θεώρηση (ανανέωση) της άδειας


Α.
Τυπικά προσόντα για την απόκτηση αδειών γομωτή – πυροδότη.

 

 1. Όλοι οι υποψήφιοι για την απόκτηση των παραπάνω αδειών, πρέπει να έχουν ηλικία μεταξύ 18-65 ετών.
 2. Οι υποψήφιοι για την απόκτηση αδείας γομωτή-πυροδότη πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία βοηθούν στην αντίστοιχη θέση και είδος εργασίας, 400 ημερομισθίων και σε περίπτωση κατοχής ή απόκτησης πιστοποιητικού επαγγελματικής εκπαίδευσης ή πτυχίου κατώτερης τεχνικής εκπαίδευσης, προϋπηρεσία όπως παραπάνω 200 ημερομισθίων, ενώ σε περίπτωση κατοχής ή απόκτησης πτυχίου μέσης τεχνικής σχολής, σχετικής ειδικότητας, προϋπηρεσία 100 ημερομισθίων. Οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις μειώνονται στο ήμισυ προκειμένου για υποψήφιους προς απόκτηση αδείας γομωτή-πυροδότη, οι οποίοι κατέχουν ήδη άδεια από αυτές που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο
 3. Τα παραπάνω τυπικά προσόντα, αποδείχνονται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά ή στοιχεία:

   α) Η ηλικία, με τα σχετικά στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή με το πιστοποιητικό γέννησης.

   β) Οι γραμματικές γνώσεις ή η επαγγελματική κατάρτιση, με το αντίστοιχο απολυτήριο ή πτυχίο ή πιστοποιητικό σπουδών ή την τυχόν απαιτούμενη άδεια.

   γ) Η προϋπηρεσία, με τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας των εργοδοτών, που είναι θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής και την ακρίβεια του περιεχόμενου, απ’ τον επόπτη εργασίας ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, απ’ την επιτόπια Αστυνομική Αρχή. Στα πιστοποιητικά αυτά, πρέπει να αναφέρονται η ειδικότητα της εργασίας και ο ακριβής χρόνος απασχόλησης, σε κάθε ειδικότητα, με αναγραφή των αντίστοιχων ημερομηνιών.

 4. Για τους Διπλ. Μηχανικούς Μεταλλείων ή Διπλ. Μεταλλουργούς Μηχανικούς ή Διπλ. Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων δεν απαιτείται η απόκτηση της άδειας γομωτή – πυροδότη για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών, οι οποίες όμως μπορούν να γίνονται περιστασιακά, για δοκιμαστικούς ή πειραματικούς λόγους ή και σε περιπτώσεις αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων.

Αρχή

Β.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τη χορήγηση άδειας γομωτή πυροδότη 1ης Κατηγορίας

 1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία
 2. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
 3. Δήλωση του Ν. 1599/86 μόνιμης κατοικίας.
 4. Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι:
  • δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διάταξης του άρθρου 18 του ν.2168/93
  • δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος
 5. Πιστοποιητικό ιατρού νευρολόγου-ψυχιάτρου ή παθολόγου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου (σε απαραβίαστο φάκελο).
 6. Αντίγραφο Ποινικού μητρώου τύπου Α΄ (για το οποίο μεριμνά η Υπηρεσία μας)
 7. Διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. 200 ευρώ, υπέρ ΚΑΕ 3741
 8. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας στα οποία πρέπει να αναγράφονται:
  • Τα στοιχεία του εργοδότη
  • Τα στοιχεία του εργαζόμενου
  • Η θέση των έργων στα οποία εργάστηκε ο υποψήφιος
  • Το είδος των εργασιών
  • Ο ακριβής χρόνος σε ημερομίσθια

  (Απαιτούνται 400 ημερομίσθια . Σε περίπτωση κατοχής πιστοποιητικού επαγγελματικής εκπαίδευσης ή πτυχίου κατώτερης τεχνικής εκπαίδευσης απαιτούνται 200 ημερομίσθια. Σε περίπτωση κατοχής πτυχίου μέσης τεχνικής σχολής σχετικής ειδικότητας απαιτούνται 100 ημερομίσθια)

  Τα ανωτέρω πιστοποιητικά να είναι θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής και την ακρίβεια του περιεχομένου από τον Επόπτη Εργασίας (ή Αστυνομική Αρχή).

 9. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Αρχή

Γ.Για τη Θεώρηση (ανανέωση) της άδειας

Απαιτούνται όλα τα προηγούμενα δικαιολογητικά, εκτός των 2. και 8. καθώς και διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. 100 ευρώ, υπέρ ΚΑΕ 3741.

Αρχή

 
Πρότυπα συμόρφωσης:
Newsletter:
OK
©2008 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Powered by:Hypertrak- CMS | Enabled by Data Concept Α.Ε.