English Greek
login
//Αρχική
> Δικαιολογητικά 
> χορήγησης αδείας μηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομείων 

Απαιτούμενα  δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας κατασκευής και λειτουργίας μηχανολογικών  εγκαταστάσεων εντός  λατομείων μαρμάρων  και ορυχείων βιομηχανικών  ορυκτών.

Α. Για την χορήγηση αδείας εγκαταστάσεως ( κατασκευής ) μηχανολογικών εγκαταστάσεων  ευρισκομένων εντός λατομείων μαρμάρων ή  βιομηχανικών  ορυκτών  απαιτούνται τα παρακάτω  δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση , η οποία πρέπει να απευθύνεται προς την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος  , στην οποία , εκτός από το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση του ιδιοκτήτη , θα αναγράφεται το είδος και ο σκοπός της εγκατάστασης καθώς και η θέση ανεγέρσεως αυτής. Σε περίπτωση επέκτασης υπάρχουσας εγκατάστασης θα αναγράφεται και ο αριθμός  της προηγούμενης αδείας.
 2. Σχεδιαγράμματα εις τριπλούν , σε κλίμακα 1:50 ή 1:100 , τα οποία θα εμφανίζουν την τυχόν παλαιά εγκατάσταση  με τους βοηθητικούς χώρους ( πλατείες αποθήκες κ.λ.π. ) καθώς και κατόψεις και τομές των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων . Σε αυτά επίσης θα απεικονίζεται η διάταξη και οι θέσεις των μηχανημάτων (σε τομή και κάτοψη ), ο τρόπος μετάδοσης της κίνησης και κάθε δυνατή λεπτομέρεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Στο υπόμνημα των σχεδιαγραμμάτων θα αναγράφονται τα μηχανήματα (αριθμημένα ) και οι κινητήριες μηχανές με την ισχύ τους .
 3. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα εις τριπλούν, σε κλίμακα 1:1000 ή 1:2000, εξαρτημένο από σταθερά σημεία, στο οποίο θα εμφανίζεται η θέση των εγκαταστάσεων, τα γύρω κτίσματα, οδοί , σιδηροδρομικές γραμμές καθώς και τυχόν υπάρχουσες τηλεφωνικές γραμμές και γραμμές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 4. Οικονομοτεχνική μελέτη εις τριπλούν, στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα :
  α)Τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτου ή του εκμεταλλευτού.
  β)Η θέση των εγκαταστάσεων, ο σκοπός καθώς και περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των εγκαταστάσεων
  γ)Το είδος και τα χαρακτηριστικά στοιχεία των μηχανημάτων και των κινητηρίων μηχανών.
  δ)Τo προσωπικό που προβλέπεται να απασχοληθεί σε κάθε τμήμα των εγκαταστάσεων.
  ε)Τα παραγόμενα προιόντα , τον τρόπο διακίνησης αυτών καθώς και το σύστημα φόρτωσης αυτών.
  στ)Υπεύθυνο αναλυτικό προϋπολογισμό της σημερινής αξίας των μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων εγκατάστασης αυτών καθώς και την αξία των κτιριακών εγκαταστάσεων ξεχωριστά.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης και αποδοχής αυτής , οι οποίες θα υπογράφονται από τον ιδιοκτήτη και τον υπεύθυνο μηχανικό αντίστοιχα.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης επίβλεψης της κατασκευής ή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων από τον ιδιοκτήτη καθώς και δήλωση ανάληψης από αρμόδιο μηχανικό.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη , ότι η έκταση στην οποία θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις βρίσκεται εντός των ορίων εκτάσεως για την οποία κατέχει νόμιμα δικαιώματα, καθώς και εντός των ορίων της εν ισχύ αδείας εκμεταλλεύσεως του λατομείου.
 8. Διπλότυπο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου ποσού ίσου με το 6,5% του προϋπολογισμού ( άρθρο 2 Ν.Δ.1150/49 , μη δυνάμενο να υπερβεί τις 9500 δραχμ. κατ  ανώτατο  όριο .
 9. Διπλότυπα είσπραξης του Ταμείου  συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ποσών ίσων α) προς το 2% επί της αμοιβής ( μελέτης και επίβλεψης )  κάθε μηχανικού υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και 1% επί της ως άνω  αμοιβής κάθε μηχανικού υπέρ ΕΜΠ και β) 1% επί του προϋπολογισμού υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και 0,5% επί του προϋπολογισμού υπέρ ΕΜΠ ( άρθρο 7 Α.Ν. 2326/40 , Ν. 546/43 ).
 10. Διπλότυπο καταθέσεως στην Οικονομική Εφορία του αναλογούντος φόρου επί της συνολικής αμοιβής του μηχανικού ή των μηχανικών  αν πρόκειται για περισσότερους τους ενός μηχανικούς διαφόρων  ειδικοτήτων
 11. Απόδειξη κατάθεσης της αμοιβής της μελέτης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή βεβαίωση του ΤΕΕ ότι  ο εκμεταλλευτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση να προκαταβάλει ολόκληρη την αμοιβή της μελέτης του εκπονήσαντος αυτήν  μηχανικού , γιατί είναι υπάλληλός  του και υποχρεώνεται μόνο να καταβάλλει τα δικαιώματα του ΤΕΕ για την αμοιβή ( 2% ).

Τα  ως άνω με αριθμούς 8,9,10,11 διπλότυπα και αποδείξεις θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, μεταγενέστερα , μετά τον έλεγχο της μελέτης.

Β. Για την  χορήγηση αδείας λειτουργίας των εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευασθεί  απαιτούνται συμπληρωματικώς τα παρακάτω :

 • Yπεύθυνη δήλωση αρμοδίου μηχανικού ότι επέβλεψε την εκτέλεση των εγκαταστάσεων οι οποίες κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια  κατασκευής και ότι μπορούν να λειτουργήσουν.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη των εγκαταστάσεων ότι ανέθεσε την επίβλεψη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων σε αρμόδιο μηχανικό.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ως άνω μηχανικού ότι αναλαμβάνει την επίβλεψη της λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων.
 • Γ. Εφ όσον στις εν λόγω εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και τεχνικά δομικά έργα ( σιλό , βάσεις εδράσεως μηχανημάτων), απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω :

  α)Πλήρης στατική μελέτη μετά προϋπολογισμού σχεδίων ξυλοτύπων κ.λ.π.
  β)Απόδειξη κατάθεσης της αμοιβής της εν λόγω μελέτης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ,ή βεβαίωση του ΤΕΕ  ότι ο εκμεταλλευτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση να προκαταβάλει ολόκληρη την αμοιβή μελέτης  γιατί ο μηχανικός που την συνέταξε είναι υπάλληλός του και υποχρεούται          να καταβάλει μόνο τα δικαιώματα του ΤΕΕ για την αμοιβή ( 2% )
  γ)Απόδειξη κατάθεσης προκαταβλητέου φόρου για την συνολική αμοιβή μελέτης και επίβλεψης .
  δ)Απόδειξη κατάθεσης δικαιωμάτων ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ για την συνολική αμοιβή( 2% και 1% αντίστοιχα)
  ε)Αποδείξεις κατάθεσης των δικαιωμάτων Ι.Κ.Α., Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εργατών Δομικών και Ξυλ/κών Εργασιών, ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ , ΕΜΠ , Δήμο ή Κοινότητα μέσα στα όρια του οποίου θα γίνει το έργο και Κ Η ψηφίσματος ( από έντυπο ΔΟΥ που τα καθορίζει )

  Σημειώνουμε  ότι  στα  άρθρα  99  και 100  του Κανονισμού  Μεταλλευτικών  και  Λατομικών  Εργασιών   (Υπουργική  Απόφαση Αρ. ΙΙ-5η/Φ/17402 - ΦΕΚ 931/Β/31-12-84 ) περιγράφονται τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των αδειών κατασκευής και λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων

   
  Πρότυπα συμόρφωσης:
  Newsletter:
  OK
  ©2008 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Powered by:Hypertrak- CMS | Enabled by Data Concept Α.Ε.